Kurucu Temsilcisi - Kağan KALINYAZGAN

Yaratıcı ve girişimci düşünmeyi,
Mutlu ve olumlu bakış açısına sahip olmayı,
Sevgi ve saygı temelli ilişki kurmayı,
Bireysel başarı olarak belirlemiş…

Hedefleri doğrultusunda çaba sarf etmeyi,
Zorluklara rağmen devam etmeyi, hatalardan ders çıkarmayı ve düşünce ayağa kalkmayı,
Yaptığı işi özenle seçerek büyük bir tutku ve sevgiyle yapmayı,
Kariyer planlama olarak tanımlamış…

Kendi kültürünü özümsemiş ve başka kültürlere saygı duyan,
Çevre bilincine sahip ve doğaya duyarlı olan,
Küresel düşünen ve yerel hareket eden,
Evrensel bakış açısına sahip…

Uluslararası öğretim standartlarını referans alan,
Planlama, uygulama, değerlendirme ve geri bildirim döngüsünü sağlıklı oluşturan,
Eğitim için teknoloji ilkesini, 21. Yüzyıl Eğitimiyle bütünleştiren,
Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile kurumsallaşmış…

Etik değerleri referans alarak rol model olan idareci ve öğretmenleriyle,
Hesap verebilirlik ilkesiyle hareket eden yönetim birimleriyle,
Atatürk’ün izinde yürüyen ve milli mücadele ruhuna sahip öğrenci ve velileriyle,
Temel değerlerine bağlı…

Kurumsal stratejiler doğrultusunda istikrarın hâkim olduğu,
Öğrenci davranışlarının sonucunda günlük yaşamla ilişkilendirilmiş kazanım ya da bedellerin bulunduğu,
Güven üzerine tesis edilmiş iletişimin hâkim olduğu,
Pozitif okul iklimine sahip…

30 yılı aşan geçmişi,
2000’den fazla mezunu,
Eğitim sistemine kazandırdığı ilklerle,
Sektöründe öncü ve yenilikçi…

YÜCE Okulları, eğitim sektöründe kalıplaşarak bugüne gelmiş yanlışların yerine doğrularını yaparak paydaşlarına güven, huzur ve umut veren bir yuva olarak anılıyor.
Eğitim ailede başlıyor; sevgiyle YÜCEliyor.

Adres Bilgileri