Özel YÜCE Okul Öncesi

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Okul Öncesi

21. YY Okul Öncesi Eğitimi: Okul Öncesi!

Özel YÜCE Okul Öncesi; yaratıcılığı teşvik eden, düşünme becerilerini geliştiren, bireysel farklılıkları destekleyen, karakter gelişimine önem veren ve geleceğin ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışına sahiptir.

Özel YÜCE Okul Öncesinde, ön hazırlık ve hazırlık gruplarının eğitim programları, sarmal bir yapıda tasarlanmış ve 21. Yüzyılın becerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir.

Özel YÜCE Okul Öncesinde eğitim programları, Uluslararası İlk Yıllar Programı (IB-PYP) kapsamında sorgulamaya dayalı öğrenme yoluyla, dersleri, konuları ve kazanımları birbirleri ile ilişkilendirerek, disiplinler üstü kurulan bağlantı yöntemiyle öğrencilerin bilgi ve becerilerini bir bütün şeklinde anlamlandırmasını sağlar. Araştırma ve sorgulama yoluyla, öğrenciler için eğlenceli bir öğrenme serüveni oluşturulur.

Her öğrencinin farklı yetenek, ilgi ve becerileri olduğu düşüncesinden yola çıkarak tematik sınıflarda bireysel ve grup çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin yetenekleri, ilgi ve becerileri doğrultusunda etkinlik ve çalışmalarımız farklılaştırılmaktadır. Bu ortam sorgulama tabanlı derslerin bireysel ve toplu etkinlikler yoluyla yürütülmesine olanak tanır. Böylece bilgiyi yapılandıran öğrenci, yaşam boyu öğrenme arzusu kazanmış olur.

Ön Hazırlık ve Hazırlık grubu öğrencilerinin gelişim dönemi özellikleri, ihtiyaçları ve ilgileri göz önünde bulundurularak tasarlanan tematik sınıflarda ve uygulamalı ders atölyelerinde öğrenciler oyunlar aracılığıyla, farklı nesneler ile etkileşim içinde olurken yaşayarak ve dokunarak öğrenme deneyimlerini ve becerilerini gerçekleştirirler.

Adres Bilgileri