Çevre

YÜCE’liler küresel düşünüp kendi çevrelerinde hareket ediyor!

YÜCE Okullarında öğrencilerin çevreye karşı duyarlı bireyler olmaları, geleceklerinin sorumluluklarını almaları ve doğa bilincine sahip olmaları için öğretim programları ile bütünleşik çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerin çevre bilincine sahip olmaları ancak onların etkin olarak katılımcı oldukları ve sorumluluk aldıkları etkinlikler ile sağlanabilir. Akademik yıl boyunca her hafta bir temada okul genelinde etkinlikler düzenlenmektedir. Bu başlıklar çoğu zaman doğa ve çevre kavramıyla ilişkilendirilmekte öğrencilerin yıl boyunca etkin olarak bu bilinçle yetişmesi sağlanmaktadır. YÜCE Okulları aynı zamanda bu alanda var olan projeler ve kampanyalarla eşgüdümlü çalışmalar yürütmektedir. Aşağıdaki projelerde etkin katılımcı olan YÜCE Okulları her bir başlıkta sertifika ile ödüllendirilmiştir.

Eko Okullar
  • Mavi Gök Yeşil Bayrak
  • TAP Atık Pil Toplama
  • Temiz Okul, Sağlıklı Okul
  • Geleceğe Enerjin Kalsın
  • Enerji Verimli Okul
Bağlantılar

Adres Bilgileri