Temel Değerler

Temel Değerler:
 • Ulusal değerlerimizi ve milli mücadele ruhunu korur, Atatürk ilkelerine sahip çıkarız; çünkü varlığımızın bu kazanımlara bağlı olduğunu biliriz.
 • Olduğumuz gibi görünür, göründüğümüz gibi oluruz. Her zaman doğrudan yana oluruz.
 • Adaletin temel bir hak olduğu düşüncesiyle hareket eder, hesap verebilir ve şeffaf süreçler oluşturur, objektif değerlendirmeler yaparız.
 • Çevremizdekilere özenli ve ölçülü davranır, farklı görüş ve duyguları sabırla ve anlayışla karşılarız.
 • Gerektiğinde kendimizi bir başkasının yerine koyabilir ve olaylara farklı bakış açılarından bakabiliriz.
 • Davranışlarımızın sonuçlarını üstlenir, kendimize ve başkalarına karşı sorumluluklarımızı yerine getiririz.
 • Yurtta barış, dünyada barış sözünü yaşam şekli olarak benimser, karşılık beklemeden dostluk ve dayanışma içerisinde oluruz.
 • Farklı kültürleri zenginlik olarak görür, onlara saygı duyar ve bir arada yaşama bilinciyle hareket ederiz.
 • Kendi kültürümüzü en iyi şekilde anlayarak ve farklı kültürlerle benimsediğimiz yeniliklerin sürdürülebilir olmasına önem veririz.
 • Geleneklerine bağlı kurumsal bir anlayış çerçevesinde yeniliklerin sürdürebilir olmasına önem veririz.
 • Çevre bilincinin oluşması için inisiyatif alır, öğretim ve etkinliklerimizi doğa teması ile ilişkilendiririz.
 • Bilginin katlanarak arttığı ve yenilendiği günümüzde tüm çalışanlarımızla yaşam boyu öğrenen profili oluştururuz.
Stratejiler:
 • Güvenli okul ortamı oluşturarak eğitimde düzen ve sürekliliği sağlarız. Çünkü güven, çevremizle karşılıklı kurduğumuz sağlıklı iletişimin temelini oluşturur.
 • Bireysel hedeflerin belirlenmesi için rehberlik yaparız. Çünkü başarıyı, bireyin kendisi için oluşturduğu hedefe ulaşması olarak tanımlarız.
 • Öğrenme, bireysel bir süreç olduğu için her bir bireyin ihtiyacına cevap vermek üzere öğretimi farklılaşırız.
 • Öğretim programlarımızı 21. Yüzyıl için gerekli yaşam ve kariyer becerilerini kazandırmak üzere zenginleştiririz.
 • Yaratıcılık, bireyin hayallerine ulaşmasını sağladığı için, yaratıcılığı destekleyen etkinliklere her disiplinde yer veririz.
 • Teknolojiyi, öğrenmeye köprü olan bağları kurmak için tüm düzeylerde etkin olarak kullanırız.
 • Tüm öğrencilerimizin sanat ve spor etkinliklerinde aktif rol almasına olanak tanırız; çünkü zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimin bir arada desteklenmesini hedefleriz.
 • Öğrencilerin düşüncelerini sağlıklı bir şekilde ifade etmeleri ve kendilerini özgür hissetmeleri için özgün öğrenme ortamları oluştururuz.
 • Mutluluk, öğrenmeyi ve gelişimi olumlu yönde etkilediği için, okul iklimi oluşumunda mutluluğu temel bileşen olarak tanımlarız.
 • Kalıcı öğrenme için günlük yaşamın yansıtıldığı süreçlerimizi sosyal olarak yapılandırırız.
 • Okul ve sınıf kurallarını tutarlılıkla uygularız. Günlük rutinlerle eğitim ve öğretimde düzen oluştururuz.

Adres Bilgileri