PASCH

Okullar Geleceğin Ortakları: PASCH

Özel YÜCE Okulları olarak 2008 yılından bu yana PASCH ile ortak projeler yürütmekteyiz.

“Okullar: Geleceğin Ortakları” (PASCH) Girişimi, 2008 yılında, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın öncülüğünde hayata geçirilmiştir. Ayrıca bu koordinasyona Goethe-Institut’ün yanında Almanya’nın resmi kurumlarından Yurtdışı Eğitim İşleri Merkezi, Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Kültür Konseyi de verdikleri ekonomik katkılar ve danışmanlık hizmetleriyle öncülük etmiştir. Bu girişimin esas amacı, dünya çapındaki nitelikli okullar arasında bir ağ oluşturarak gençlerin Alman dili ve kültürüne karşı merak duymasını sağlamak olarak bildirilmiştir. PASCH girişiminin bu amacı gerçekleştirmek üzere attığı en önemli adım ise başarılı öğrencilere sağlanan burslarla Almanya’da yükseköğrenim ve kariyer yapma imkânlarını tanımasıdır. Öte yandan, bu girişimin gerçekleştirdiği projeler sayesinde farklı ülkelerde Almanca eğitimi alan öğrenciler, çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek etkileşim sağlamaktadır.

YÜCE Okullarının da içerisinde bulunduğu, dünya çapında fikir ve iş birliği halindeki sayısı binlerle ifade edilen uluslararası okul, PASCH girişimi tarafından danışmanlık, eğitimcilere yönelik olarak düzenlenen hizmet içi kurslar ve Almanca öğretimi için gerekli materyaller gibi hizmetlerle desteklenmektedir. YÜCE Okulları gibi PASCH girişimine mensup okullarda eğitim gören öğrenciler ise, Almanya’da düzenlenecek uluslararası etkinliklere katılmak, mezun olmalarının ardından bu ülkede akademik kariyer yapmak ve bunun için eğitim bursu kazanmak gibi olanaklarla donatılmıştır.

PASCH Girişimi’nin ana fikri ve hedefleri ise şu dört başlık altında toplanabilir:
  • Eğitimle imkânlar yaratmak.
  • Gençlerin ufkunu, çok dillilik sayesinde genişletmek.
  • Dil ve eğitim alanlarında uluslararası etkileşim halinde olmak.
  • Gelecekle ilgili sorunların uluslararası bir eğitim topluluğu ile birlikte ele almak.

Adres Bilgileri