Okul Aile Birliği

 Ana Sayfa / Güncel / Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği

Okul ve aile kavramları arasında, kimi zaman iç içe geçen yakın bir ilişki vardır. Çocuklarımızın hayat sahnesine çıktıklarında ilk karşılaştıkları okul, elbette ki aileleridir. Bunun gibi, bu sahneyi tanıdıkları, rollerini benimsedikleri ve kişiliklerini inşa ettikleri okul ortamı da aslında onların ailesidir. Okul, öyle güçlü bir ailedir ki velileri, öğretmenleri, idarecileri, yani okulun tüm paydaşlarını içerisinde barındırır. Üstelik okul, köklü bir geçmişe sahipse, yerleşiklik kazanmış ilkeleri, kültürü ve geleneği de gündeme gelir. Yüce Okulları da köklü geçmişiyle büyük bir aile olma şansına sahiptir. Bu nedenle Okul ve Aile Birliğimiz, okul ve ailenin ancak bir araya gelindiğinde güçlü olunabileceğini gösteren üyelerden oluşur. Bu çerçevede Yüce Okullarında Okul Aile Birliği,
  • Çalışmalarını, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği esasları doğrultusunda yürütür.
  • Okulun kantin, yemekhane, ulaşım gibi servis veren fiziki alanlarında denetimler gerçekleştirir.
  • Düzenlediği resmî tören ve etkinliklerle okul iklimine yaratıcı ve dinamik bir heyecan katar.
  • Sosyal sorumluk projeleriyle, eğitimin öğrenilenleri yaşama geçirmek için olduğunun altını çizer.
  • Demokratik işleyişiyle, birlikte karar almanın verimli ve üretken sonuçlar doğurduğunu gösterir.
  • Gönüllülük esasına dayanarak veli ve öğretmenlerimizin özveri sahibi olduklarını açığa çıkarır.
  • Yapıcı davranışlarıyla, sorunların çözümüne odaklanarak öğrencilerimize örnek oluşturur.
  • Hesap verilebilirliğiyle, sorumlulukları şeffaf şekilde üstlenmenin önemine vurgu yapar.

Adres Bilgileri