Sanat

YÜCE’liler Sanat ile iç içe!

YÜCE Okullarında öğrencilerin estetik ve yaratıcılıklarının gelişimi onların hayata bakış açılarının genişlemesine yardımcı olmak amacı ile yapılan sanat etkinlikleri öğretim programı ile bütünleştirilerek planlanmaktadır.

YÜCE Okullarında öğrencilerin estetik ve yaratıcılıklarının gelişimi onların hayata bakış açılarının genişlemesine yardımcı olmak amacı ile yapılan sanat etkinlikleri öğretim programı ile bütünleştirilerek planlanmaktadır.

YÜCE Okullarında okul öncesinden itibaren başlayan sanat eğitimi hem öğretim programı kapsamında derslerde hem de etkinlikler kapsamında seçmeli olarak yürütülmektedir. YÜCEliler için sanat bir anlatım aracıdır.

Görsel Sanatlar dersinde el ve göz koordinasyonu sayesinde, öğrencilerin becerileri gelişir, estetik bilinç kazanırlar, paylaşmayı, empati yapmayı ve başkalarına saygılı olmayı öğrenirler. Görsel düzenleme ögeleri ve ilkeleri öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda, belirlenen uygulamalar ve yaratıcı teknikler ile öğrencilere kazandırılır. Araştıran, sorgulayan bireyler olarak öğrencilerin ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına katılmaları için gerekli çalışmalar yapılır. Açılan sergilerin izlenmesi, Türk ve yabancı ressamlar ve eserleri hakkında bilgi edinilmesi, Tematik Ay etkinlikleri kapsamında sürdürülmektedir. Önemli gün ve haftalarda, okul içinde ve okul dışında sergilenen öğrenci çalışmaları, öğrencilerimizin öz güvenlerini attırmakta ve sanata değer veren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktadır.

Müzik, en genel tanımı ile sesin biçim ve devinim kazanmış halidir. Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur. Bunların yanında kişilerin görsel, işitsel ve estetik anlamda duygularını ifade ettikleri süreçtir.

Okullarımızda, Müzik derslerinde, öğrencilerin, iyi müzik dinleyicisi olmaları, müzik türlerini ve enstrüman seslerini ayırt edebilmeleri, ulusal ve evrensel müzik türlerini ve sanatçılarını araştırmaları, doğadaki seslerle müziği bağdaştırabilmeleri, ritimsel duygularını açığa çıkarmaları, müzikte eleştirel düşüncelerini ortaya çıkarmaları, çok sesli kavramı ile demokratik düşünmeyi öğrenmeleri amaçlanır. Ayrıca müzik atölyesinde orkestra, bando, ritim ve koro çalışmaları da yapılmaktadır.

YÜCE Okulları bünyesinde yer alan sanat odaları kulüp saatlerinde ve sanat takımı çalışmalarında kullanıma açılmaktadır. Okulumuz öğrencilerinden oluşan ve okul saatleri dışında çalışan bu takımlar; bale, modern dans, koro, orkestra, tiyatro ve drama takımları adı altında yıl boyunca çalışmalarını sürdürmektedirler.

Adres Bilgileri