Amaç ve Stratejiler

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Amaç ve Stratejiler

YÜCE Okulları teknolojiyi eğitimde etkin olarak kullanırken, öğretim süreçlerini verimli hale getirmekte ve 21. YY Eğitimini zengin ve farklılaştırılmış öğretim kaynakları ile öğrencilerine sunmaktadır.

Amaç:

Eğitimin her öğrenci için farklılaştırılmış bireysel bir hizmet olarak verilebilmesi için teknolojiyi etkin bir araç olarak kullanmak.

Stratejiler:

“1:1 Teknoloji”
“Bire bir Teknoloji” yaklaşımı okuldaki her öğrencinin eğitim amacıyla kullanacağı kendine ait Internet erişimi olan taşınabilir bir bilgisayara sahip olması.

“21 YY Okulu”
21. yüzyılın iş dünyasının bir aynası, güvenli bir internet kapsama alanına sahip teknolojiyle donatılmış, öğrencilerin farklı tematik öğrenme merkezlerinde eğitim gördüğü ve iş birliği ile öğrenme yaklaşımını destekleyecek alanlara sahip bir okul mimarisi.

“21 YY Dersliği”
21. Yüzyıl becerilerinin kazandırılması için teknolojinin etkin olarak kullanıldığı, grup çalışmalarının yapılabildiği, öğretmenin hareketli olarak tüm öğrencilere rehberlik edebildiği ve ilişkilendirilmiş görsellerle desteklenmiş bir sınıf tasarımı.

“Prodüktivite”
İşletim sistemlerinin, kullanılan yazılımların ve eğitim kaynaklarının bilgi tüketiminden kaçınarak, bilgi üretimini desteklemesi.

“Uyum”
Öğretim programları bünyesinde sunulan kazanım ve standartların eğitim teknolojileri kullanarak öğretim kaynakları ve programlar ile ilişkili ve uyumlu olması.

“İş birliği”
Kullanılan eğitim kaynaklarının ve yazılım çözümlerinin 21. yüzyılın iş hayatının bir aynası olarak iş birliği ile öğrenme yaklaşımını destekler nitelikte olması.

“Yönetilebilirlik”
Öğrencilerin kullandığı donanımların (tablet bilgisayarların) uzaktan yönetilebilir olması ve gerektiğinde yasakçı olmayan ancak kısıtlayıcı önlemlerin alınarak uygulanabilmesi.

“Birlikte İşlerlik”
Donanım, yazılım, iletişim ve ders kaynaklarından oluşan eğitim teknolojileri başlığı altında birçok farklı hizmet ve ürün sağlayıcının ürünlerinin bir araya getirilirken veri tabanlarının ilişkilendirilerek öğrenciye tek bir ara yüzle sunulması.

“Sürdürebilirlik”
Uluslararası standartlar gözetilerek oluşturulan çözümlerin gelişen teknoloji paralelinde güncellenmesi, düzenli yedekleme ile arşivlenmesi ve kurumsal hafızanın korunması.

“Güvenlik”
Öğrenci bilgisayarlarının kullanıcı profili ile, kampüs ağının güvenlik duvarı ile ve tüm kaynakların bulut bilişim mimarisi ile kurgulanarak güvenlik politikaları doğrultusunda yönetilmesi.

Adres Bilgileri