Uluslararası Öğretim Programları

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Uluslararası Öğretim Programları

YÜCE Okulları, Uluslararası kuruluşlarla yaptığı iş birliğiyle Türkiye’de ilklere imza atıyor.

Özel YÜCE Okulları, yurt içi uygulamalarıyla birlikte, yurt dışında etkinliğini kanıtlamış birçok kuruluşla iş birliği ve akreditasyon çalışmaları yaparak eğitim kalitesini en üstü düzeyde tutuyor.

Uluslararası programların üzerinde durduğu ortak zemin, bir okuldan mezun olacak öğrenciyi kişisel değerlerini oluşturma sürecinde uluslararası bilince sahip olarak yetiştirmektir. Uluslararası programların amacı, tüm insanlığın ve paylaştığımız gezegenin farkında olarak daha iyi ve huzurlu bir dünya yaratmaya yardımcı olan uluslararası zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir. Bu programlar, dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıklarıyla birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder. Uluslararası eğitim programlarında yaşamsal becerilerin ön plana çıkması, öğrencilere araştırma, bilgiyi ve bilgi kaynaklarını değerlendirme, eleştirel düşünme, analitik düşünme, problem çözme, bilgi iletişim teknolojilerini etkili ve verimli şekilde kullanma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenir.

21. YY eğitimi, öğrencilerin teknolojinin etkisiyle katlanarak gelişen geleceğin küreselleşen dünyasında mutlu ve başarılı bireyler olmalarını amaçlar. Okulların bu doğrultuda uluslararası eğitim ve kalite kuruluşlarıyla iş birliği yapması önemli bir bileşendir. Uluslararası eğitim kuruluşları, yürüttükleri akademik araştırmalar ve geliştirdikleri yenilikçi programları üyelik ve benzeri iş birlikleriyle okullarla paylaşmakta ve bu okulların gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Bu kuruluşlar denetimlerle okulların söz konusu programları nasıl uyguladıklarını izlerken, düzenledikleri hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerin gelişimine de katkı sağlarlar.

Uluslararası eğitim kuruluşlarıyla iş birliği yapan ve belirlenen üyelik koşullarını yerine getiren okullar, aynı zamanda vermekte oldukları eğitimin kalitesini güvence altına almış olur. Veliler için önemli bir referans oluşturan bu üyelik ve kalite belgeleri, belirli aralıklarla denetimler sonucunda yenilenmekte ve böylece eğitimde kalitenin sürekliliği sağlanmaktadır.

Adres Bilgileri