AR&GE

21. YY Eğitimine geçiş için YÜCE Ar&Ge!

YÜCE Okulları Ar&Ge Birimi; programlar, ölçme ve öğretim süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda yürütülmesi için gerekli olan araştırma ve geliştirme çalışmalarını yaparak 21. YY eğitiminin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaktadır.

YÜCE Ar&GE birimi YÜCE Okullarının misyon tanımı ve değerleri doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşma sürecinde;
  • Literatür taraması yapma
  • Uluslararası örnek inceleme
  • Araştırma verilerini analiz etme
  • Alan uzmanları ile iş birliği yapma
  • Öğretmenlerle paylaşma
çalışmalarını yürütmektedir.

Standartlar
YÜCE Okullarında öğrencilerin "Ne öğrenecekleri" Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları, IB (Uluslararası Bakalorya) öğrenci çıktıları ve P21 becerilerinin yaş grubu ve öğrenci ihtiyacına göre ilişkilendirilerek belirlenir. Bu süreçte öğrenme hedeflerinin kavram ve beceriler ile ilişkilendirilmesi ve standartların oluşturulması.

Ölçme
YÜCE Ar&Ge bağımsız bir test merkezi olarak görev yapmaktadır. Kavram ve becerilerle ilişkilendirilen öğrenme hedefleri kapsamında üst düzey düşünme becerilerini yoklayan yazılı ve deneme sınavları öğretmenler tarafından Ar&Ge birimi koordinasyonu ile geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

Öğretim
Öğrencilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen öğretimin Öğrence Bulutu projesi kapsamında teknoloji desteği ile farklılaştırılması ve öğretim sürecinde kullanılacak içeriklerin araştırılarak belirlenmesi YÜCE Ar&Ge tarafından yürütülmektedir.

Adres Bilgileri