ÖZEL YÜCE OKULLARI

Farklı Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Gelişim Odaklı Ölçme ve İzleme
Bireysel Farklılıkları Dikkate Alan Farklılaştırılmış Öğretim
Kişisel Gelişimi Destekleyen Sanat, Spor ve Kültür Etkinlikleri
Yaşam ve Sınav Başarısı

Uluslararası Bakalorya'nın IB Diploma Programı (DP), Orta Yıllar Programı (MYP), ve İlk Yıllar Programının (PYP) uygulamaya yetkilendirerek program sürekliliği olan Ankara'daki ilk ve tek okuldur.

Dünyada dil eğitimi veren kurumları akredite etmek üzere yaklaşık yirmi yıldan bu yana faaliyet gösteren uluslararası bir kalite kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından akredite edilmiş ilk Türk okuludur.

21. Yüzyıl eğitimi çerçevesinde vatandaşlık ve kariyer alanında öğrencilerin ihtiyacı olan becerileri belirleyen P21 organizasyonunun standartlarını öğretim süreçlerine adapte ederek uygulamaktadır.

Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerinde iki yabancı dil!

Uluslararası standartlarda eğitim veren ve teknolojiyi etkin kullanan Türkiye'nin öncü okulu!

1988 yılında matematik öğretmeni Yücel Kalınyazgan tarafından kurulan YÜCE Okulları eğitim alanında daima ilkleri gerçekleştiren bir eğitim kurumudur. Uluslararası eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapan ve teknolojiyi etkin olarak eğitimde kullanan YÜCE Okulları bu alanda Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiştir.

MİSYON:

En iyi eğitim - öğretim ile pozitif fark yaratmak.

VİZYON:

Bireylerin öğrenmek istedikleri ve severek öğrendikleri, yenilikçi ve gelişmiş eğitim sistemleri oluşturan ve uygulayan dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

AMAÇLAR:

Bireysel farklılıkları destekleyerek özgüvenli, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilgili, sorgulayan bireyler yetiştirmek. Kültürlerarası etkileşimi artırmak ve milli değerleri korumak. Yaşam boyu öğrenme alışkanlığını okul kültürü olarak kazandırmak.

Türkiye’de bire bir tablet bilgisayar uygulamasının öncülüğünü yapan özel okul. (2011)
Zengin ve etkileşimli ders kaynakları
Bulut bilişim mimarisiyle öğretim yönetim sistemi
21. Yüzyıl eğitimini destekleyen e-ders
Bireysel gelişime rehberlik yapan kapsamlı raporlar
YÜCE Okullarında Burslu Okuma Fırsatı!

  • 4'den 5'e Geçiş | E-Sınav
  • 8'den 9'a Geçiş | E-Sınav

Uluslararası Eşgüdüm Çalışmaları
Öğretim Programları Entegrasyonu
Ölçme ve Değerlendirme Standart Sınavlar Açık Uçlu-Tarama-Deneme
Planlama Yılık Plan Ünite/Ders Planları
ArGe Yeni Öğretim Programları ve Sistemleri
YÜCE Okulları bünyesinde 2017-2018 öğretim yılında görev almak üzere öğretmenler aranıyor!
Öğretmenlerde aranan nitelikler:

"Bilge"
"Çok bilen"
"Otoriter"
"Tek başına çalışan"
"Disiplinli"

"Doğru soruyu soran"
"Yaşam boyu öğrenen"
"Yol gösteren"
"İş birliği yapan"
"Özdenetimi geliştiren"

Adayların IK başvuru formunu doldurmaları rica olunur.