ÖZEL YÜCE OKULLARI

Yüce Okulları
Farklı Öğretim Yöntem ve Teknikleri
Yüce Okulları
Gelişim Odaklı Ölçme ve İzleme
Yüce Okulları
Bireysel Farklılıkları Dikkate Alan Farklılaştırılmış Öğretim
Yüce Okulları
Kişisel Gelişimi Destekleyen Sanat, Spor ve Kültür Etkinlikleri
Yüce Okulları
Yaşam ve Sınav Başarısı
Yüce Okulları
Yüce Okulları
Yüce Okulları
Yüce Okulları

Uluslararası Bakalorya'nın IB Diploma Programı (DP), Orta Yıllar Programı (MYP), ve İlk Yıllar Programının (PYP) uygulamaya yetkilendirerek program sürekliliği olan Ankara'daki ilk ve tek okuldur.

Dünyada dil eğitimi veren kurumları akredite etmek üzere yaklaşık yirmi yıldan bu yana faaliyet gösteren uluslararası bir kalite kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından akredite edilmiş ilk Türk okuludur.

Yüce Okulları
Yüce Okulları

21. Yüzyıl eğitimi çerçevesinde vatandaşlık ve kariyer alanında öğrencilerin ihtiyacı olan becerileri belirleyen P21 organizasyonunun standartlarını öğretim süreçlerine adapte ederek uygulamaktadır.

Yüce Okulları
Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerinde iki yabancı dil!
Yüce Okulları
Yüce Okulları

Uluslararası standartlarda eğitim veren ve teknolojiyi etkin kullanan Türkiye'nin öncü okulu!

1988 yılında matematik öğretmeni Yücel Kalınyazgan tarafından kurulan YÜCE Okulları eğitim alanında daima ilkleri gerçekleştiren bir eğitim kurumudur. Uluslararası eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapan ve teknolojiyi etkin olarak eğitimde kullanan YÜCE Okulları bu alanda Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiştir.

MİSYON:

En iyi eğitim - öğretim ile pozitif fark yaratmak.

VİZYON:

Bireylerin öğrenmek istedikleri ve severek öğrendikleri, yenilikçi ve gelişmiş eğitim sistemleri oluşturan ve uygulayan dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biri olmak.

AMAÇLAR:

Bireysel farklılıkları destekleyerek özgüvenli, yaratıcı, sorumluluk sahibi, bilgili, sorgulayan bireyler yetiştirmek. Kültürlerarası etkileşimi artırmak ve milli değerleri korumak. Yaşam boyu öğrenme alışkanlığını okul kültürü olarak kazandırmak.

Yüce Okulları
Türkiye’de bire bir tablet bilgisayar uygulamasının öncülüğünü yapan özel okul. (2011)
Yüce Okulları
Zengin ve etkileşimli ders kaynakları
Yüce Okulları
Bulut bilişim mimarisiyle öğretim yönetim sistemi
Yüce Okulları
21. Yüzyıl eğitimini destekleyen e-ders
Yüce Okulları
Bireysel gelişime rehberlik yapan kapsamlı raporlar
YÜCE Okullarında Burslu Okuma Fırsatı!
Yüce Okulları

  • 4'den 5'e Geçiş | E-Sınav
  • 8'den 9'a Geçiş | E-Sınav

Yüce Okulları
Yüce Okulları
Uluslararası Eşgüdüm Çalışmaları
Yüce Okulları
Öğretim Programları Entegrasyonu
Yüce Okulları
Ölçme ve Değerlendirme Standart Sınavlar Açık Uçlu-Tarama-Deneme
Yüce Okulları
Planlama Yılık Plan Ünite/Ders Planları
Yüce Okulları
ArGe Yeni Öğretim Programları ve Sistemleri
21. Yüzyılın öğretmeni olmaya hazır mısınız?
Yüce Okulları
Öğretmenlerde aranan nitelikler:

Yeniliklere ve kişisel gelişime açık,
Program geliştirmeye ilgili,
Akademik disiplin içerisinde hareket eden,
Kavram ve beceri temelli öğrenimi benimseyen,
Öğrencilere doğru soruları yönelten ve rehberlik eden,

Kısaca, öğrendikçe ne kadar az şey bildiğinizi, gidecek yolun daha çok uzun olduğunu düşünüyorsanız, 21. Yüzyılın öğretmeni olma yolundasınız demektir.

YÜCE bir eğitim kurumu olarak öğretmenlerine 21. Yüzyıl eğitimi için ihtiyaç duyacakları akademik standartları ve fiziksel gereksinimleri oluşturmakta, kişisel gelişim sürecinde onlara rehberlik yapmaktadır.
Yüce Okulları