Özel YÜCE Okul Öncesi Öğretim

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Okul Öncesi Öğretim

Okul Öncesinde öğrenci merkezli öğretim!

Ön hazırlık ve hazırlık sınıflarında çocukların gelişim dönemi özellikleri göz önünde bulundurularak, öğrenme süreçleri oyun temelli tasarlanmaktadır. Okul öncesinden başlayan IB-PYP eğitimi ile öğrenciler hem Türkçe, hem de CLIL ile İngilizce olarak eğitim görürler.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi eğitim programında yer alan kazanımlar PYP sorgulama üniteleriyle ilişkilendirilerek her iki programın öğrenme kazanımları, kavram ve becerileri yıl boyunca ele alınmaktadır.

Öğrencilerin erken yaşta sahip oldukları doğal merak ve öğrenme istekleri öğretim sürecinin en önemli kaynağıdır. Erken yaştan itibaren başlayan IB-PYP eğitiminde çocuklar için anlamlı ve ilgi çekici olan ana fikirler ünite boyunca farklı derslerde sorgulama ve oyun ile ele alınarak kalıcı öğrenmeler oluşması sağlanır.

Erken çocukluk yıllarında beyin gelişiminin hızı göz önünde bulundurularak tüm öğrenme deneyimleri öğrencilerin tüm gelişim alanlarına yönelik olarak tasarlanır ve uygulanır.

Her öğrencinin bireysel ilgi, ihtiyaç ve hazır bulunuşlukları farklıdır. Özel YÜCE Okul Öncesinde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış öğretim uygulanır. Farklılaştırılmış öğretim ile her öğrenci kendi ilgi, ihtiyaç, hazır bulunuşluk ve öğrenme profiline göre öğrenme imkânına sahiptir.

YÜCE Okul öncesinde öğrenciler gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış dersliklerin dışında fen, sanat, bilişim teknolojileri, drama, oyun gibi ders alanları için hazırlanan özel atölyeleri kullanırlar.

Adres Bilgileri