Özel YÜCE Okul Öncesi Ölçme Değerlendirme

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Okul Öncesi Ölçme Değerlendirme

Özgün ölçme yöntemleri ile öğrencilerin bireysel gelişimleri Özel YÜCE Okul Öncesinde takip ediliyor!

Özel YÜCE Okul öncesinde öğrencilerin edinmiş oldukları bilgi ve deneyimler ölçülür ve değerlendirilir. Öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan ölçme ve değerlendirme; uluslararası standartlarda araç ve stratejiler kullanılarak tüm paydaşlara anlık ve objektif geri bildirim sağlarken, geçerli ve güvenilir uygulamalarla bireysel gelişimi takip edip değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Özel YÜCE Okul öncesinde öğrencilerimizin öğrenme süreçlerinde gelişim takip edilir ve daha iyi hale getirilir. Ölçme ve değerlendirme, öğretim ve öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ölçme ve değerlendirme aracılığıyla, öğrenme sürecinin farklı aşamalarında, öğrencilerin performansı ile ilgili bilgiler toplanır ve analiz edilir. Ölçme ve değerlendirme sayesinde öğrencilerin öğrenme sürecinde farklı evrelerinde ne bildiğini, ne anladığını ve ne yapabildiği gözlemlenir.

Özel YÜCE Okul öncesinde ölçme-değerlendirme; süreç ve sonucu kapsayan öğrencilerin bilgi, beceri ve kavramsal anlayışları ile ilgili veriler sunan kapsamlı bir yapıdır.

Özel YÜCE Okul öncesinde süreç değerlendirmesiyle, öğrencilerin bir sonraki öğrenme aşamasını planlamak amacı ile neleri bildiği belirlenir. Süreç değerlendirmesi, öğretme süreci ile doğrudan bağlantılıdır. Süreç değerlendirmesinde sık ve sürekli geri bildirimde bulunarak öğrencilerin öğrenmeleri desteklenir.

Sonuç değerlendirmesi ile öğrencilerin farklı disiplinlerde öğrendiklerini eyleme/davranışa geçirilmesi hedeflenir. Sonuç değerlendirmesi ile öğrenci öğrendiklerini sergileme fırsatı bulur.

Adres Bilgileri