Özel YÜCE Okul Öncesi Yabancı Dil

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Okul Öncesi Yabancı Dil

YÜCE Okul Öncesinde Hem İngilizceyi Öğrenme, Hem İngilizce Yoluyla Öğrenme!

Özel YÜCE Okul Öncesinde öğrenciler İngilizceyi hem dilin kazanıldığı, hem de dil yoluyla diğer derslerin öğrenildiği CLIL yaklaşımı ile öğrenirler. Yoğun İngilizce programı ile öğrenciler yabancı dili okul yaşamlarının bir parçası olarak görür ve içselleştirirler.

Özel YÜCE Okul öncesinde yabancı dil öğretiminde referans olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Framework) kullanılmaktadır. YÜCE Okullarında bu çerçeveye uygun olarak hazırlanan ve MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan dil öğretim programı kullanılmaktadır. Avrupa Dil Gelişimi Dosyası (European Language Portfolio) kullanımı da uygulamalar içindedir.

Özel YÜCE Okul öncesinde CLIL (Content and Language Integrated Learning - İçerik ve Dil Entegreli Öğrenim) yöntemiyle öğrenciler hem İngilizceyi öğrenmekte, hem de İngilizce yoluyla öğrenmektedirler. CLIL eğitimi; matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, müzik ve drama gibi farklı disiplinlerin içeriğinin İngilizce olarak öğretilmesini kapsar. CLIL ile İngilizcede içerik öğretme bilgisi ve farklı müfredat konuları arasında gelişen öğrenme ile öğrencilerimizin düşünme ve dil becerileri gelişir. Böylelikle, CLIL öğretim metodu ile yabancı dilde etkin öğrenme gerçekleşir.

CLIL İngilizce yolu ile farklı derslerin öğrenilmesi süreci ile birlikte İngilizcenin de öğretilmesini kapsar. Erken yaşlarda başlayan İngilizce öğretimi, dilin iletişim aracı olarak kullanılması temeline dayanmaktadır. İngilizce öğretimi, öğrencilerin yaşları göz önünde bulundurularak tasarlanan oyun temelli öğrenme ile yürütülmektedir.

YÜCE Okulları, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen önemli bir kuruluş olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından tam yetkili K12 düzeyinde ilk ve tek okuldur. Ayrıca YÜCE Okulları yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü’nü 2006 yılında kazanmıştır.

Okulumuz İngilizce yabancı dil eğitimi ön hazırlıktan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder. Avrupa Ortak dil ölçütlerine-CEFR’a göre İngilizce dilinde öğrencilerimiz lisede, C1 düzeyinde yani bağımsız kullanıcı olarak okulumuzdan mezun olurlar.

Okulumuz Almanca yabancı dil eğitimi birinci sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder.

Adres Bilgileri