Kurucu Temsilcisi - Kağan KALINYAZGAN

Değerli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, umudumuz ve geleceğimiz olan sevgili öğrencilerimiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. yıldönümünde sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

 

19 Mayıs, Türk Ulusu için aydınlığa, özgürlüğe ve çağdaşlığa atılan ilk adımdır. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan zorlu savaşın başlangıcıdır. Atatürk’ün bu tarihte başlattığı milli mücadele büyük bir zaferle sonuçlanmış, ulusumuzun yazgısını, tarihin akışını değiştirmiş ve 24 Temmuz 1923 yılında Lozan Antlaşmasıyla çağa damgasını vurmuştur.

 

Değerli Velilerimiz,

 

Atatürk’ten emanet aldığımız bu kutsal bayrağın altında, bilimden, akıldan, dünya gerçeklerinden kopmanın; Cumhuriyet’ten uzaklaşmanın ve Atatürk’e sırt çevirmenin sonucunda yaşanan darbelerin Türkiye’ye çok ağır bedeller ödettiği bir döneme şahit oluyoruz. 30 yıla yaklaşan okul geçmişimiz boyunca doğrulardan, adaletten, hak ve özgürlükten yana olmuş, Atatürkçü düşünce ve ilkeleri yaşatmayı görev bilmiş bir kurum olarak her zaman temel değerlerimizden ödün vermeksizin çalışmalarımıza devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor şartlar altında dahi milli birlik ve bütünlüğümüze sahip çıkarak, çocuklarımızı sizlerin de desteğiyle geleceğin aydın gençleri olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.

 

Sevgili Gençler,

 

21. Yüzyılda yaşıyoruz... Teknolojinin katlanarak geliştiği ancak, adaletsizliğin ve yoksulluğun büyüdüğü, doğal kaynakların azaldığı, çevre sorunlarının arttığı, sınırların anlamını yitirdiği, sınıfların yerini kimliklerin aldığı, her alanda sonuçlar yerine süreçlerin önemli olduğu ve belirsizliğin hakim olduğu kaotik bir çağda... Bu dönemde Türkiye, birçok Batılı ülkeden farklı olarak, sürdürülebilir kalkınma, modernleşme, demokratikleşme gibi sorunları da beraberinde yaşıyor. Böylesine zorlu bir dönemde, bir arada yaşama bilincini güçlendirmek yerine siyasi ve kültürel farklılıkları çatışma alanı olarak gören yaklaşımlar yüzünden 21. Yüzyılın getirdiği küresel etkiler ülkemizdeki şartları daha da zorlaştırıyor. Ekonomik ve siyasal anlamda ağır çekimde yaşadığımız bu kriz belki bir süre daha devam edebilir. Ancak bu kriz sürecinin sonunda Atatürk’ün ışığı yolumuzu aydınlatacak, doğrular yerini bulacaktır. 21. Yüzyılın çağdaş ve tam bağımsız Türkiye’sinin yeniden inşasında bizlere olduğu kadar sizlere de rol düşecektir.

 

“Taşı delen su damlasının gücü değil, onun devamlılığıdır.” YÜCE Okullarının istikrarla sürdürdüğü temelini Atatürkçü düşünceden alan çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ile, ezberlerden, çarpıtılmış gerçeklerden, önyargılardan arındırılmış bir okul ikliminde, ailelerinizle kenetlenerek, sadece geleceğinize odaklanıyoruz. Böylelikle, Atatürk çocukları olacağınıza ve 21. Yüzyılın çağdaş Türkiye’sinin oluşumunda çok önemli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyoruz.

 

Biliyoruz ki,

 

Sizler, haksızlığın karşısında adaleti savunan, cahilliğin karşısında kültür ve bilimden yana olan, yalanları gerçeklerle yüzleştiren Türkiye’nin geleceğisiniz.

 

Sizler, ulusumuzun en değerli varlığı, ülkemizin ve insanlığın umudu ve mutlu bir geleceğinin güvencesisiniz.

 

Sizler, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması sürecinde en büyük gücümüzsünüz.

 

Bu duygularla, bizlere büyük özveriler ile bağımsız bir ülke bırakan, yurttaşlık hak ve özgürlüklerimizi kazandıran başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm gazi ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nızı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

 

Kağan Kalınyazgan

Adres Bilgileri