Kurucu Temsilcisi - Kağan KALINYAZGAN

Saygıdeğer velilerimiz, öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve çok sevgili öğrencilerimiz, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma programında sizleri sevgiyle selamlıyorum.


Tarih boyunca Türk orduları benzeri görülmemiş kahramanlıklar, özveriler göstermiş ve şanlı zaferler kazanmıştır. Türk orduları, ülkesini en güç anlarda düşman saldırısından, zulümden, felâketlerden, sıkıntılardan korumuş ve kurtarmıştır. Çanakkale Savaşı aynı şekilde zaferlerle dolu Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan bir destandır. Bu savaşta büyük bir kahramanlık gösteren Türk ordusu toprak bütünlüğünü korumuş, vatan savunması için bu milletin gözünü kırpmadan canını vermekten kaçınmadığını tüm dünyaya göstermiştir.


Çanakkale destanının en fazla kayıp verilen muharebelerinden biri Kirte’dir. Kirte Muharebeleri işgal kuvvetlerini ne denli büyük bir dirençle karşı karşıya oldukları gerçeğiyle yüzleştirmiştir. Kirte Muharebelerinde kendi cenaze namazını kılarak ölüme aldırış etmeyen Mehmetçiğin hikâyesi savaşın ne kadar zorlu koşullarda yapıldığını ortaya koymaktadır. Bir Çanakkale gazisinin anlattığına göre Kirte’de Türk ordusu bölükler halinde sıraya dizilir ve sırası gelen bölük siperden çıkarak düşmanla savaşır. Arka sıradaki askerler az ilerdeki savaş sesleri altında sıranın kendilerine gelmesini beklerler. Az sonra ölüme koşacaklarının farkında olan bu yiğitler, bölük komutanlarının emriyle kendi cenaze namazlarını kıldıktan sora birlikte hücuma geçerler.


Çanakkale Savaşı’nı kazanan işte bu ruhtur, bu inançtır. Bu unutulmaz olayda olduğu gibi tarih boyunca Türk ordusunun komutanları askerlerine ölmeyi emrederken onların önünde koşarak ölüme meydan okumuşlardır. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk gibi…


Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ordunun başında sefere çıkan son padişah İkinci Viyana Kuşatmasını gerçekleştiren ve hayatını seferlerde geçiren Padişah IV. Mehmed’in oğlu II. Mustafa’dır. Bu tarihten sonra gelen 14 Osmanlı padişahı orduların başında sefere çıkmamış ve Osmanlı İmparatorluğu hızlı bir gerileme dönemine girerek sürekli toprak kaybetmiştir.


Osmanlı’nın son döneminde ise aldıkları kararlarda sadece kendi güvenliğini düşünen padişahların düşmanla iş birliği yapması sonucunda saltanat fiilen anlamını yitirmiştir. Neredeyse hayatının yarısını cephelerde geçiren Mustafa Kemal’in kurtuluş mücadelesinin her ânında en önde olması onu doğal bir lider haline getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük özelliklerinden biri eğer bir mücadele varsa o mücadelenin tam ortasında yer almak ve korkmadan herkesin önünde yürümek olmuştur.


Gerçek bir lider her zaman sorunların üzerine gider. Zorluklara ilk önce kendisi göğüs gerer ve takip edilmesini istediği toplulukların önünde yürür. Mustafa Kemal Atatürk o dönemde saraylarda saklanan ve düşmanla iş birliği yapan padişahların karşısında durarak Türk halkıyla bir olmuş, onların güvenini kazanmış, canını siper ederek kurduğu orduların önünde ilerlemiş ve tarihi zaferlere imza atmıştır. Tarihin en acımasız savaşlarında, en ağır koşullarda cephelerde neredeyse yaşamının yarısını geçirmiş, sayısız hastalık, yaralanma ve suikast girişimleriyle karşılaşmış ancak onu seven halkının dualarıyla mucizevi bir şekilde ayakta durmayı başarmıştır.


Türk Kurtuluş Savaşının başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e borcumuzu ancak tarihimizi doğru bir şekilde anlayarak ve gençlerimize anlatarak ödeyebiliriz. YÜCE Okulları çatısı altında gerçekleştirdiğimiz anma törenleri bu bağlamda çok büyük bir önem taşıyor. Her törende öğrencilerimizle birlikte tarihimizi yaşayarak anıyoruz ve bu tarihi yazan büyüklerimize minnettarlığımızı sunmak için bir araya geliyoruz. Böylelikle, Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına olan sevgimiz ve bağlılığımız her geçen gün daha da artıyor.


Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü andığımız bu anlamlı günde, varlığımızı borçlu olduğumuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Yüce Atatürk başta olmak üzere, yaşamını ülkesine adayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, onlara duyduğumuz sonsuz şükran, saygı ve gönül borcunu bir kez daha yinelemek istiyorum.


Sevgi ve saygılarımla,

Kağan Kalınyazgan


Adres Bilgileri