Özel YÜCE Koleji Yabancı Dil

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Koleji Yabancı Dil

IB-DP ile Öğretim Dili: İngilizce!

Özel Yüce Kolejinde öğrenciler, IB-MYP ve IB-DP sürecinde İngilizceyi yetkin olarak kullanır hale gelir. İki yabancı dil programı ile Almancayı da öğrenerek birden fazla yabancı dil bilen, uluslararası bilince sahip bireyler olarak 21. yüzyılın insan profiline sahip olurlar. Özel YÜCE Kolejinde İngilizce ve Almanca öğretimi dilin iletişim aracı olarak kullanılması temeline dayanmaktadır. Öğrencilerin yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmek üzere gerek sınıf içerisinde gerekse sınıf dışında gruplar halinde çeşitli etkinlikler düzenlenir. Ayrıca öğrenciler, yine edindikleri bu yabancı dilleri etkin bir biçimde kullanabilmeleri amacıyla ulusal ve uluslararası projelere katılmaları için teşvik edilir.

Öğretim dilinin İngilizce olduğu Özel YÜCE Kolejinde, öğrenciler yabancı dil derslerinde, yabancı dil öğrenimin yanı sıra yabancı dili kullanarak disiplinler ve kültürlerarası bakış açısından farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin yabancı dili bir araç olarak kullanmaları amacıyla tiyatro etkinlikleri ve konferanslar gibi birçok uluslararası etkinlikler düzenlenmektedir. Her yıl öğrencilerimiz Model Birleşmiş Milletler Konferansı’nın (Model United Nations- MUN) Türkiye ve yurtdışında düzenledikleri konferanslarına katılarak öğrendikleri dili doğal ortamında uygulayarak kullanma fırsatı elde ederler.

Değişim ve gelişimin hızla gerçekleştiği günümüzde paylaşımcı, çözüm üreten ve önyargılardan arınmış bireyler yetiştirirken yabancı dil öğretiminde referans olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütleri (Common European Framework) kullanılmaktadır. YÜCE Okullarında bu çerçeveye uygun olarak hazırlanan ve MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan yabancı dil öğretim programı kullanılmaktadır. Avrupa Dil Gelişimi Dosyası (European Language Portfolio) kullanımı da uygulamalar içindedir.

YÜCE Okulları, yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen önemli bir kuruluş olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından tam yetkili K12 düzeyinde ilk ve tek okuldur. Ayrıca YÜCE Okulları yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü’nü 2006 yılında kazanmıştır.

Okulumuz İngilizce yabancı dil eğitimi ön hazırlıktan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder. Avrupa Ortak dil ölçütlerine-CEFR’a göre İngilizce dilinde öğrencilerimiz lisede, C1 düzeyinde yani bağımsız kullanıcı olarak okulumuzdan mezun olurlar.

Okulumuz Almanca yabancı dil eğitimi birinci sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder.

Adres Bilgileri