Özel YÜCE Koleji Standartlar

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Koleji Standartlar

Özel YÜCE Kolejinde ulusal ve uluslararası standartlarda çok yönlü eğitim!

Özel Yüce Koleji MEB öğretim programlarının yanı sıra IB-MYP ve IB-DP yetkili okulu olarak, P21 beceri standartlarını ve teknolojiyi tüm eğitim süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmaktadır.

1996 yılında kurulan Özel YÜCE Koleji, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı (DP) yetkilendirme sürecini 2006 ve Uluslarası Bakalorya (IB) Orta Yıllar Programı (MYP) 2015 yılında tamamlayarak IB-MYP ve IB-DP yetkili okul statüsüyle MYP ve DP eğitimi vermeye başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir özel okul olan Özel YÜCE Koleji, MEB öğretim programı gerekliliklerini sağlarken aynı zamanda IB-DP öğretim programı kazanımları doğrultusunda harmanlanmış bir öğretim sunmaktadır.

9.ve 10. sınıfta yürütülen IB-MYP ve 11. sınıfta başlayan IB-DP eğitimi iç değerlendirme süreçleri sayesinde öğrencileri araştırmacı bireyler olmaları konusunda geliştirirken; rapor ve makale yazımı gibi akademik gelişimlerine de büyük destek sağlamaktadır. DP öğrencileri programın gerekliliklerini tamamladıklarında lise diplomasının yanında uluslararası alanda geçerliliği olan DP diplomasını almaya hak kazanır. IB Diploma Programı başlıca altı ders grubundan oluşur. Her gruptan bir ders seçilir. Güzel Sanatlar grubundan (Grup 6) seçilecek ders yerine diğer beş gruptan ek bir ders seçilebilir. Seçilen üç ders ileri düzeyde (High Level / HL), diğer üç ders ise standart düzeyde (Stardart Level / SL) olmalıdır. Altı ders grubunun ortasında yer alan Bilgi Kuramı, Bitirme Tezi ve Yaratıcılık- Bedensel Etkinlik-Sosyal Hizmet (CAS) çalışmalarının tamamlanması, IB Diploması almaya hak kazanmak için zorunludur. YÜCE Kolejinde TM (Türkçe-Matematik) öğrencileri Türkçe, İngilizce ve Biyoloji derslerini HL alırken Almanca, Matematik ve 20. yy’da Türkiye derslerini SL alır. MF (Matematik-Fen) öğrencileri ise Matematik, Türkçe ve İngilizce derslerini HL alırken; Fizik, Biyoloji ve Kimya derslerini SL alır.

21. Yüzyılın küreselleşen ekonomisinde başarılı olacak bireyleri bugünden yetiştirmek üzere eğitim veren Özel YÜCE Koleji bu alanda dünyanın en yetkili kurumu olan P21’in (21. Yüzyıl Becerileri Ortaklığı) oluşturduğu beceri standartlarını referans olarak almakta ve teknolojiyi etkin olarak tüm eğitim süreçlerinde kullanmaktadır.

Öğretim programının standartları yani “öğrencilerin ne öğrendiği” ulusal ve uluslararası geçerlilikteki yaklaşımlarla sadece bilgi değil, kavram, beceri ve tutumlar odağında belirlenmektedir.

Adres Bilgileri