"EĞİTİM İÇİN TEKNOLOJİ..."
"İYİ OLANA DEĞER VER..."
"Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller."
"21. YY eğitimi için 21. YY becerileri."
"Sadece keyifli bir yolculuk mutlu sonla biter."
"Kelimelerin aksine, akılda kalan sadece deneyimdir."
"Gençler için en güzel tavsiye onlara örnek olmaktır."
"Gözlemler zamanla tutumları şekillendirir."
"Eğitim, öğretilenler unutulduğunda arta kalandır."
"MUTLULUK: İyilik, İşbirliği, Yaratıcılık, Girişimcilik : BAŞARI"
"Eğitim ailede başlar, sevgiyle YÜCElir..."
Özel YÜCE Okul Öncesi

Özel YÜCE Okul Öncesi; yaratıcılığı teşvik eden, düşünme becerilerini geliştiren, bireysel farklılıkları destekleyen, kişilik gelişimine önem veren ve geleceğin ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim anlayışına sahiptir. Bunlarla birlikte, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlayan Özel YÜCE Okul Öncesinde, Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulanmaktadır.


Daha Fazla Bilgi
Özel YÜCE İlkokulu

Özel Yüce İlkokulu, öğrencilerini bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder. Öğrencilerin hem okulda hem de dış dünyada araştıran ve sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekleyen Özel YÜCE İlkokulunda Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı uygulanmaktadır.


Daha Fazla Bilgi
Özel YÜCE Ortaokulu

Özel Yüce Ortaokulu; öğrencilerin entelektüel, sosyal, duygusal ve fiziksel esenliğine bütünsel olarak yaklaşır. Öğrencilerin karmaşık problemleri yönetebilmeleri ve geleceğe dönük eylemlerinde sorumluluk almaları için ihtiyaç duydukları bilgileri, tutumları ve becerileri geliştirme fırsatlarını sunar. Öğrencileri okulda başarılı olmaya sevk eden ve yaşam boyu öğrenenler olmaya hazırlayan Özel YÜCE Ortaokulunda Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı uygulanmaktadır.


Daha Fazla Bilgi
Özel YÜCE Fen Lisesi

Özel YÜCE Fen Lisesi, Türkiye’de eğitim alanında her zaman ilkleri gerçekleştiren ve öğrencilerini 21. yüzyılın becerileriyle destekleyen çağdaş bir eğitim anlayışına sahiptir. Özel YÜCE Fen Lisesi, akademik başarıyla birlikte sorumluluk bilinci ve etik değerler kazandırmayı ilke edinir. Üst düzey becerileri geliştiren programlarla öğrencileri üniversiteye ve sonrasındaki yaşamlarına hazırlar.


Daha Fazla Bilgi
Özel YÜCE Koleji

Özel YÜCE Koleji, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel başarı için ihtiyaç duydukları yaklaşımları ve becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Kendi kimliklerine güven duyan, etik kararlar veren, öğrendiklerini gerçek dünyada, kompleks ve öngörülemez durumlarda uygulamaya hazır olan, karakter sahibi ve çok yönlü öğrenciler olarak yetişmelerine yardımcı olur. Entelektüel gelişim ve akademik başarıyı bir arada kazandıran Özel YÜCE Kolejinde Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar ve Diploma Programı uygulanmaktadır.


Daha Fazla Bilgi
IB Diploma Programı

Uluslararası Bakalorya'nın IB Diploma Programı (DP), Orta Yıllar Programı (MYP), ve İlk Yıllar Programının (PYP) uygulamaya yetkilendirerek program sürekliliği olan Ankara'daki ilk okuldur.

EAQUALS

Dünyada dil eğitimi veren kurumları akredite etmek üzere yaklaşık yirmi yıldan bu yana faaliyet gösteren uluslararası bir kalite kuruluşu olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından akredite edilmiş ilk Türk okuludur.

21. Yüzyıl eğitimi

21. Yüzyıl eğitimi çerçevesinde vatandaşlık ve kariyer alanında öğrencilerin ihtiyacı olan becerileri belirleyen P21 organizasyonunun standartlarını öğretim süreçlerine adapte ederek uygulamaktadır.

YÜCE Okullarından Haberler

10 Kasım

Bugün yüzümüz yerde, bayrağımız yarıda. Ancak sonsuzluğa ulaşmasının 84.yılında Atatürk sevgisini gönderden indirmeyeceğimize bir kez daha söz veriyoruz.

Büyük Önder insani nitelikleriyle anılıyor

Ülkemizi bağımsızlığına kavuşturup bizi çağdaş uygarlıkların arasında katan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 84 yıl önce ebediyete intikal etti. Ata’nın hayata gözlerini yumduğu 9’u 5 geçe çalan siren sesleri tüm ülkede olduğu gibi YÜCE Okullarında da başları yere eğdirdi.

Uluslararası Öğrenci Kabul Töreni

Vatandaşı olmadığınız bir ülkede öğrenim gördüğünüzü düşünün. Okulunuzdan ne beklersiniz? Dersliklerden yemekhaneye, öğrencilerinden velilere ve öğretmenlere dek adil, barışçıl ve çok kültürlü bir okul iklimi…

Uluslararası standartlarda eğitim veren ve teknolojiyi etkin kullanan Türkiye'nin öncü okulu!

1988 yılında matematik öğretmeni Yücel Kalınyazgan tarafından kurulan YÜCE Okulları eğitim alanında daima ilkleri gerçekleştiren bir eğitim kurumudur. Uluslararası eğitim kuruluşlarıyla işbirliği yapan ve teknolojiyi etkin olarak eğitimde kullanan YÜCE Okulları bu alanda Türkiye'de birçok ilki gerçekleştirmiştir.

YÜCE'li olmak için 10 Neden?Eğitim Ailede başlar sevgiyle YÜCElir

Köklü Geçmiş

35 yıllık geçmişiyle eğitim alanında her zaman ilkleri başarmış ve yenilikçiliği ilke edinmiş eğitim kurumudur.

Eğitim için Teknoloji

Tablet bilgisayar ve e-öğrenme sistemlerinin öğrenmeye köprü olan bağları kurmak için yapılandırıldığı en güncel e-öğrenme sistemlerini kullanır.

Pozitif Okul İklimi

Temel değerlerin yaşatıldığı, milli değerlerin korunduğu, farklı kültürlere saygı gösterilen ve uluslararası bilincin yaşatıldığı güvenli bir okul iklimi oluşturmuştur.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencileri izleyen, kapsamlı raporlarla geri bildirim veren süreç ve sonuç değerlendirme yöntemlerini kullanır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim, kalıcı öğrenmeyi sağlamak için günlük yaşamın yansıtıldığı, çevre bilinci ile desteklenen, sosyal olarak yapılandırılmış etkinlikler ile tasarlanır.

Öğretim Programları

Bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimin bir arada desteklendiği, öğrencilere ne düşüneceklerini değil de, nasıl düşüneceklerini öğreten, ulusal ve uluslararası standartlarda öğretim programları uygulanmaktadır.

Okul Mimarisi

Okul mimarisi, yenilikçi eğitim modellerini destekleyen fiziksel ortam en son teknolojiler ile desteklenir.

Rehberlik Politikası

Öğrencilerin karşılaştıkları problemleri çözmek yerine, onların sorumluluk alarak çözmelerine ve özdenetim becerilerini geliştirmelerine olanak veren rehberlik hizmeti verilir.

Başarı

Üst düzey bilişsel becerilerin kavramsal öğrenmenin ön planda tutulduğu eğitim sistemi ile hem yaşam başarısı, hem de sınav başarısı bir arada gelmektedir. Çünkü üst düzey bilişsel becerilere sahip bir birey, alt basamakları geçtiği için merkezi sınavlarda da başarılı olmaktadır.

Eğitim Liderleri

Yaşam boyu öğrenen, sürekli anlatmak yerine dinlemeyi bilen ve öğrencileri doğru yönlendiren eğitim liderleri öğretmen ve idareci olarak görev alır.