Özel YÜCE Ortaokulu Yabancı Dil

 Ana Sayfa / Yüce Okulları / Özel YÜCE Ortaokulu Yabancı Dil

Kur sistemi ile kendi düzeyinde yabancı dil öğrenen öğrenciler daha hızlı gelişim gösteriyor!

Özel Yüce Ortaokulunda öğrenciler 21. Yüzyılın uluslararası dünyasına eksiksiz hazırlanırlar. Birden fazla yabancı dil bilen bireylerin akademik, çalışma ve sosyal yaşamlarında başarılı olacakları bilinci ile iki yabancı dil öğretim programı uygulanmaktadır.

İngilizce ve Almanca öğretimi dilin iletişim aracı olarak kullanılması temeline dayanmaktadır. Öğrencilerin öğrendikleri dili etkin olarak kullanabilmeleri amacıyla sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarda grup ve ikili çalışmalara; ulusal ve uluslararası projelere katılım gibi etkinliklere yer verilerek okuma, anlama, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilir. Özel YÜCE Ortaokulunda, İngilizce ve Almanca dilleri, her öğrenciye kendi seviyesine göre ilerleme ve kendi seviyesindeki arkadaşlarıyla dersi takip etme imkânı tanıyan kur sistemi sayesinde daha etkin bir şekilde öğretilmektedir. İngilizce ve Almanca dil öğretimi, öğrencilerimizin yabancı dil bilgisi seviyelerine göre ve öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırılır. Her akademik yıl başlangıcında öğrencilerimiz yabancı dil düzey belirleme sınavlarına girerek düzeylerine göre İngilizce ve Almanca kurlarına yerleştirilirler.

Değişim ve gelişimin hızla gerçekleştiği günümüzde paylaşımcı, çözüm üreten ve önyargılardan arınmış bireyler yetiştirirken yabancı dil öğretiminde referans olarak Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütleri (Common European Framework) kullanılmaktadır. YÜCE Okullarında bu çerçeveye uygun olarak hazırlanan ve MEB Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanan dil öğretim programı kullanılmaktadır. Avrupa Dil Gelişimi Dosyası (European Language Portfolio) kullanımı da uygulamalar içindedir.

YÜCE Okulları, Avrupa’da yabancı dil eğitim ve öğretim alanında eğitimin kalitesini belgeleyen önemli bir kuruluş olan EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality in Language Services) tarafından tam yetkili K12 düzeyinde ilk ve tek okuldur. Ayrıca YÜCE okulları yeni, yaratıcı ve başarılı dil öğretme ve öğrenme uygulamalarına verilen Avrupa Dil Ödülü’nü 2006 yılında kazanmıştır.

Aynı zamanda, Alman Dışişleri Bakanlığı, 2008 yılı Şubat ayında "Okullar: Geleceğin Ortakları" (PASCH) girişimini hayata geçirdi ve o tarihten bu yana Almanya ile özel bağları olan yaklaşık 1.500 okulun yer aldığı dünya çapında bir organizasyon olan PASCH projelerinde öğrencilerimiz Almanya’daki yaşıtları ile ortak projelerde çalışırlar.

Okulumuz İngilizce yabancı dil eğitimi ön hazırlıktan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder. Avrupa Ortak dil ölçütlerine-CEFR’a göre İngilizce dilinde öğrencilerimiz lisede, C1 düzeyinde yani bağımsız kullanıcı olarak okulumuzdan mezun olurlar.

Okulumuz Almanca yabancı dil eğitimi birinci sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar bir süreklilik halinde devam eder.

Adres Bilgileri